Φύση με Mavic

Ανάρτηση δασικών χαρτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Από τη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι με το υπ’ αριθμ 79146/21-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΜΧΑΟΡ1Υ-ΟΣΣ) απόφασή της, αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) την Παρασκευή 21-12-2018, (17) δασικοί χάρτες των προ καποδιστριακών  ΟΤΑ (όπως ο κατωτέρω πίνακας) της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) όπως ισχύει. Οι δασικοί χάρτες που αναρτώνται καλύπτουν έκταση 177.145,00 στρεμμάτων.

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου τους. Η προθεσμία υποβολής  των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 4η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει την  18ηΑπριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή λήγει την 8η Μαϊου 2019 ημέρα Τετάρτη.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3

ΔΕΛΤΑ

ΙΩΝΙΑ (ΔΙΑΒΑΤΑ-ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ)

4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

7

ΕΥΟΣΜΟΥ

8

ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

9

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

10

ΠΕΥΚΩΝ

11

ΣΥΚΕΩΝ

12

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

13

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

14

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

15

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

16

ΠΥΛΑΙΑΣ

17

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ