Φύση με Mavic

Στο ν. 4576/2018 η ρύθμιση για την άμεση έκδοση δασικών βεβαιώσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4576/2018 (Α´ 196) του Υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (στήριξη των πληγέντων και αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές στη Περιφέρεια Αττικής, παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά).

Στον ίδιο νόμο (άρθρο 5) περιλαμβάνεται και η τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ και αφορά στην παροχή άμεσης βεβαίωσης από την αρμόδια Δασική Αρχή για την αναδόμηση ή ανακατασκευή και επισκευή των κτισμάτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ο σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι να εκδοθούν άμεσα οι απαραίτητες βεβαιώσεις από τις Διευθύνσεις Δασών ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση των κτιρίων για τα οποία έχουν εκδοθεί διοικητικά έγγραφα χαρακτηρισμού τους, όπως Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.), Δελτίο Επανελέγχου, Έκθεση Αυτοψίας Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με τη παρ. 1 του άρθρου 5 προβλέπεται ότι για εκτάσεις των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, μετά απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών, εκδίδεται βεβαίωση μη υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις που η συγκεκριμένη έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική στο θεωρημένο δασικό χάρτη και είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη είτε έχει εξαιρεθεί κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (σχέδια πόλεως, οικιστικές πυκνώσεις).

Με τη παρ. 2 προβλέπεται ότι βεβαίωση μη υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκδίδεται και για την έκταση που: (α) στο θεωρημένο δασικό χάρτη εμφανίζεται ως ΔΑ (δασικού χαρακτήρα κατά το παρελθόν, αλλά άλλης μορφής σήμερα), είτε έχει εξαιρεθεί, κατ’ άρθρο 23 του ν. 3889/2010 (σχέδια πόλεως, οικιστικές πυκνώσεις), της ανάρτησης, είτε περιλαμβάνεται στον αναρτημένο δασικό χάρτη και β) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί επί της έκτασης αυτής.

Με την παρ. 3 δίνεται, η δυνατότητα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν λάβει για έκδοση αδειών ανακατασκευής ή επισκευής πυρόπληκτου κτιρίου των συγκεκριμένων περιοχών, να αναζητήσουν αυτεπαγγέλτως, από τις Διευθύνσεις Δασών, τις βεβαιώσεις των παραγράφων 1 και 2, με σκοπό να απαλλάξουν τους ενδιαφερομένους από πρόσθετες διαδικασίες.

Με την παρ. 4, ορίζεται ρητώς ότι για τις εκτάσεις των προαναφερόμενων περιοχών, οι κατά τόπον αρμόδιοι Δασάρχες απέχουν από την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού), για τις περιπτώσεις των εκτάσεων εκείνων που έχουν εξαιρεθεί από την ανάρτηση του δασικού χάρτη (σχέδια πόλεως, οικιστικές πυκνώσεις), αλλά η πληροφορία αντλείται από τον θεωρημένο δασικό χάρτη.

Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η βεβαίωση για την έκταση που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 εκδίδεται μόνο για την επιφάνεια του περιγράμματος του πυρόπληκτου κτιρίου όπως θα αποτυπώνεται αυτό σε τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα επανέκδοσης της βεβαίωσης σε περίπτωση που λόγω νομοθετικής ρύθμισης ή στο πλαίσιο εφαρμογής Ειδικού Χωρικού Σχεδίου κριθεί ότι πρέπει να μετακινηθεί το περίγραμμα του πυρόπληκτου κτιρίου.

Τέλος, στην παρ. 6 ορίζεται ότι η διαδικασία άσκησης αντιρρήσεων εφαρμόζεται κανονικά και στις εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2 που περιλαμβάνονται στο αναρτημένο τμήμα του θεωρημένου δασικού χάρτη, εφαρμοζομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 15 του ν. 3889/2010), που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην αποκλειστική προθεσμία υποβολής, το καταβαλλόμενο ειδικό τέλος κ.λπ.