Δασικοί Χάρτες

Νόμος 4572/2018: Παράταση στους δασικούς χάρτες και έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας

Αρκετές ημέρες μετά τη ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4572/2018 «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων