Ρυθμίσεις για δασικούς χάρτες και κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις πρόσφατες τροπολογίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους δασικούς χάρτες, τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις, καθώς και τη προστασία υγρότοπων της Αττικής.

Ειδικότερα:

  • Το άρθρο 52 περιλαμβάνει τις επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό, δασικές εκτάσεις, ρέματα και επικίνδυνες οικοδομές. Για την περίπτωση των αυθαίρετων κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διάταξη αφορά τα αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες.
  • Με το άρθρο 53 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου.
  • Το άρθρο 54 προβλέπει μέτρα προστασίας των υγροτόπων της Αττικής με έκταση έως 80 στρέμματα. Στους υγρότοπους αυτούς απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Σχετικό αρχείο:

Νόμος 4559/2018 (Α´ 142/3.8.2018) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.