Προγραμματισμός Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής

Με την Εγκύκλιο 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) ανακοινώνεται η ημερομηνία ανάρτησης Δασικών Χαρτών Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής, επιπλέον μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Κατόπιν τής συνεργασίας μας με την Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την εφαρμογή και υλοποίηση της ανωτέρω β’ σχετικής απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ., καθορίζεται ανάρτηση δασικών χαρτών, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Παρασκευή

27.07.2018

Ανατολικής Αττικής Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Βριλλήσια, Γέρακας, Νέο Ηράκλειο, Νέο Ψυχικό, Παλλήνη

 

Σχετικό αρχείο:

Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών Ανατολικής Αττικής (6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5)