Αναρτήσεις δασικών χαρτών Ιούνιος 2018

Με την 170881/1338/13.06.2018 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα νέων αναρτήσεων δασικών χαρτών για τον Ιούνιο του 2018. Οι περιοχές αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Παρασκευή

22.06.2018

Τρικάλων

Σύνολο περιοχής αρµοδιότητας Δ/νσης Δασών

Καβάλας

Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΓΕΡΟΝΤΑ,

ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ, ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΥΣΒΑΤΟΥ, ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ,

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ, ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΛΕΚΑΝΗΣ,

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΡΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ,ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ, ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

∆υτικής Αττικής

Προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α.: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ, ΒΙΛΙΑ, ΕΡΥΘΡΕΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ

Σχετικό αρχείο: 170881/1338/13.06.2018