ΠΡΟΦΙΛ

Η Δασομετρία ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασομετρία δραστηριοποιείται σε μελέτες των κατηγοριών 24 (Δασικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3316/05. Επιπλέον των παραπάνω δραστηριοποιείται σε μελέτες διαχείρισης δασών, φωτοερμηνείες, οικονομοτεχνικές μελέτες δασικών και αγροτικών εκτάσεων, μελέτες κατάρτισης Δασικού Χάρτη και αποτύπωσης δασικών εκτάσεων  και τέλος με την διαχείριση χωρικής πληροφορίας και βάσεων δεδομένων.

Ο υπεύθυνος Παπαδημητράκης Δημήτριος είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος  με μεταπτυχιακό στην φωτογραμμετρία και τηλεπισκόπηση και πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση δασικών, περιβαλλοντικών και φυτοτεχνικών μελετών, μελετών δασικού χάρτη, καθώς και στην ψηφιακή χαρτογράφηση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), σχεδιαστικών λογισμικών και λογισμικών διαχείρισης φωτογραμμετρικής παραγωγής και δορυφορικών εικόνων. Πιο συγκεκριμένα εργάστηκε:

Ως υπάλληλος με σύμβαση ορισμένου χρόνου τα έτος 2005 στο Δασαρχείο Δράμας με έδρα το Δασικό Σύμπλεγμα Ελατιάς του νομού Δράμας. Οι κύριοι στόχοι της εν λόγω σύμβασης ήταν η παρακολούθηση, η χαρτογράφηση, η διαχείριση και η καταγραφή τμημάτων του δασικού συμπλέγματος Ελατιάς, καθώς και η προσήμανση  – καταγραφή προϊόντων υλοτομίας.

Ως μέλος μελετητικού σχήματος τα έτη 2006 -2015 όπου απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την χωρική ανάλυση για τη χαρτογράφηση χρήσεων γης και την ψηφιακή χαρτογράφηση. Επίσης μελέτησε σε βάθος και εφάρμοσε τις πιο σύγχρονες στρατηγικές συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων με την αποτελεσματική χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Τηλεπισκόπησης και της Φωτογραμμετρίας. Τέλος απέκτησε ιδιαίτερη εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση Δασικών, Περιβαλλοντικών και Φυτοτεχνικών Μελετών, καθώς και μελετών χαρτογράφησης.

1. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409
2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
4. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα
5. Μελέτη· Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, Της Περιφέρειας Ηπείρου, εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Ανατολής, Ιωαννίων, Κατσικά και Σταυρακίου, με κωδικό σύμβασης Δ4-03
6. Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στους Δήμους Βίλιων, Ερυθρών, Καλάμου, Μεγαρέων, Ωρωπίων (περιλαμβάνει τις Πρώην Κοινότητες Νέων Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού), στις Κοινότητες Μαρκόπουλου Ωρωπού, Οινόης και Συκάμινου του Νομού Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό σύμβασης Δ3-02
7. Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στο Τ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού ‘Εβρου, στο Τ.Δ. Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, στο Τ.Δ. Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στο Τ.Δ. ‘Εδεσσας του Δήμου ‘Εδεσσας του Νομού Πέλλας, στο Τ.Δ. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Τ.Δ. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης και στο Τ.Δ. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλωρίνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό Σύμβασης ΔΧ-01
8. Μελέτη Οριοθέτησης Δασών και Δασικών εκτάσεων στους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, στους Νομούς Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό σύμβασης Δ1 -04
9. Εκπόνηση μελέτης Ανάπτυξης  – Διαχείρισης –  Προστασίας του Δασικού Οικοσυστήματος Δημοτικού Δάσους Γουμένισσας Ν. Κιλκίς
10. Φυτοτεχνική Μελέτη αποκατάστασης στη Γ.Μ. 400 kV «ΚΥΤ Αλιβερίου -Σύστημα (ΚΥΤ Λάρυμνας – ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου) για οδούς πρόσβασης μήκους 15 km περίπου και 74 πυλώνες που εμπλέκονται σε δασική περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Χαλκίδας
11. Τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας -πραγματογνωμοσύνη για το αγροτεμάχιο τους έκτασης 16,31 στρεμ. που βρίσκεται στη Θέση “Αγ. Δημήτριος” του Δ.Δ. Πυργαδικίων του Δήμου Παναγίας του Ν. Χαλκιδικής
12. Μελέτη αντιδιαβρωτικών έργων, αποκατάστασης καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής 1-2-3-4-5-6 περιοχής Πολυχρόνου Χερσονήσου Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής
13. Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων, καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής 1-2-3-4-5-6 περιοχής Πολυχρόνου Χερσονήσου Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής
14. Λειτουργία και βιωσιμότητα της ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Καλλιέων, σχεδιασμός, υποστήριξη, οργάνωση και παρακολούθηση των ενεργειών σύναψης προγραμματικής σύμβασης με ιο ΥΠΕΚΑ, για την εκμετάλλευση της δημόσιας ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής από τον Δήμο Καλλιέων
15. Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
16. Τεχνική προσφορά για την Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για την τεχνική προσφορά του έργου “Αποκατάσταση Χωματερών Αχελώου” (Μελέτη Εφαρμογής)
17. Τεχνική προσφορά για την Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για την τεχνική προσφορά του έργου “Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής ενότητας νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάμενου ΧΔΑ”
18. Τεχνική προσφορά για την Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για την Τεχνική προσφορά του έργου “Αποκατάσταση χωματερών διάθεσης απορριμάτων Αρτας”
19. Τεχνική προσφορά για την Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για την τεχνική προσφορά του έργου Αποκατάσταση Χωματερών Αχελώου
1. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας έκτασης εμβαδού 10 στρ. στην θέση «Κρυονέρι» Δ. Συκεών – Νεάπολης
2. Συμμετοχή στη μελέτη φωτοερμηνείας 3 γηπέδων συνολικής έκτασης 43224 τ.μ.  στην θέση «Γέφυρα Μεγανίτη» του Δ. Αιγιαλείας
3. Εντοπισμός και αυτοψίες για τον έλεγχο δασικού χαρακτήρα και γενικότερης κατάστασης 70 γεωτεμαχίων στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Θασσαλονίκης
4. Συμμετοχή στη μελέτη δασικής οδοποιίας για το έργο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 8 MW   ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΥΣΚΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΑΒΡΥΤΩΝ
5. Σύνταξη 14 Οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων για ένταξη εκχερσώσεων στο άρθρο 47 του νόμου 998/79 όπως ισχύει
6. Υποβολή μεγάλου αριθμού αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας